Öregrund och Gräsö Konsthantverkareförening
Öregrund - Gräsö konst och hantverk, är en idéell förening
som bildades 1987 och består av medlemmar från Öregrund
och Gräsö med närområden.

Sjöboden Ekan i Öregrunds hamn är försäljnings- och
utställningslokal för konst och hantverk från orten.

På övervåningen ställer även konstnärer / hantverkare ut som
ej är medlemmar.

Även föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att hålla egna
utställning på övervåningen.
Dessa markeras med M i utställningskalendern.

Föreningen har till syfte att ta tillvara och utveckla den lokal
hantverkstraditionen.

Ekan är öppen sommartid men även vissa storhelger, större
evenemang och marknader.

Se lokal annonsering.