År 2013
15 juli - 21 juli Ann Johansson Målningar Östhammar Marie-Louise Lindström width= - M

22 juli - 28 juli Marita Arnestrand Tavlor Uppsala Gabriella Larsson -  
  Birgitta Wastensson Smycken Stockholm   -  

29 juli - 11 augi Helena Gieseke-
Gårdmark
Tavlor Jönköping Margaretha Fästh Brunnberg -