År 2014
v27 - v28 Gunilla Johansson Akvarell Karö - Gunilla Johansson -

v29 Jörgen Carlson Akvarell Öregrund Jörgen Carlsson M

v30 Erik Lundeborg Foto Uppsala /
Öregrund
- Erik Lundeborg -

v31 Lisvor Mattsson Bildkonst Öregrund - Lisvor Mattsson -